Công Ty TNHH MTV In Bến Thành

Bìa lá A4 Plus mỏng

Giá gốc149.000 ₫/ Xấp

Miễn phí ship với thành viên

Sản phẩm mẫu

Sản phẩm liên quan

Nhận in gia công giấy nhiệt Nhận in gia công giấy nhiệt

1.000.000 ₫ / cuộn (400mm)

Giấy in nhiệt K80x80mm Giấy in nhiệt K80x80mm

23.500 ₫ / Cuộn

500-999 23.000 ₫
1.000-1.999 20.500 ₫
2.000-4.999 20.500 ₫
Trên 5.000 20.000 ₫
Giấy in nhiệt K80x65mm Giấy in nhiệt K80x65mm

17.000 ₫ / Cuộn

500-999 16.000 ₫
1.000-1.999 13.000 ₫
2.000-4.999 12.500 ₫
Trên 5000 12.200 ₫
Giấy in nhiệt K80x45mm Giấy in nhiệt K80x45mm

8.000 ₫ / Cuộn

500-999 6.500 ₫
1.000-1.999 6.200 ₫
2.000-4.999 6.000 ₫
Trên 5000 5.700 ₫
Giấy in nhiệt K57x80mm Giấy in nhiệt K57x80mm

19.000 ₫ / Cuộn

500-999 17.000 ₫
1.000-1.999 16.500 ₫
2.000-4.999 16.000 ₫
Trên 5000 15.500 ₫
Giấy in nhiệt K57x45mm Giấy in nhiệt K57x45mm

7.000 ₫ / Cuộn

500-999 5.500 ₫
1.000-1.999 5.300 ₫
2.000-4.999 5.000 ₫
Trên 5.000 4.800 ₫

Thông tin sản phẩm

Giá gốc 149.000 ₫/ Xấp

Miễn phí ship với thành viên

Sản phẩm mẫu

Top